W związku z niewykorzystaną ilością stypendiów przysługujących na rok akademicki 2014/2015
ogłaszam drugi nabór wniosków stypendialnych. Nabór będzie prowadzony w dniach od 13-17 października 2014r.
Dokumenty proszę składać w Dziekanacie u Pani mg Marty Brysz-Michalskiej (Sosnowiec, Żytnia 12, pokój 2) do dnia 17.10.2014r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą przyjmowane. Osoby, które już raz złożyły formularz zgłoszeniowy do projektu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi załącznikami do regulaminu) nie mają obowiązku ponownego ich składania.