Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania i wypłacania stypendiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach projektu "Inżynier materiałów Materiał na Inżyniera" w roku akademickim 2014/2015 na uczestników projektu przypada 15 stypendiów.
Ta ilość decyzją koordynatora zostaje rozdzielona w następujący sposób:
10 stypendiów - specjalność "Biomateriały";
5 stypendiów - specjalność "Nauka o materiałach"