Przypominamy o obowiązku składania prac dyplomowych. Termin upływa z ostatnim dniem sesji poprawkowej tj. 15 marca 2015