Zwiększając atrakcyjność kształcenia na kierunku zamawianym oraz wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, informujemy, że w miesiącach marcu 2015 roku zostają uruchomione e-konsultacje. Konsultanci będą dostępni pod wskazanymi komunikatorami internetowymi lub platformami w określonych poniżej godzinach. Zapraszamy do Konsultacji.

 1.   Przedmiot: Konsultacje e-learningowe w zakresie przedmiotu kierunkowego Technologia wytwarzania materiałów, kształtowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich w kontekście przygotowań do egzaminu dyplomowego (2h)

Konsultant: dr Adrian Barylski
Komunikator:
gg – 4347413
03 marca 2015, godz. 1800 -  1930

2.       Przedmiot: Konsultacje e-learningowe w zakresie przedmiotu kierunkowego Polimery w kontekście przygotowań do egzaminu dyplomowego (2h)

Konsultant: dr inż. Sylwia Golba
Komunikator: gg - 1499701, Nick: Sylwia

04 marca 2015, godz. 1730 -  1900

 3.   Przedmiot: Konsultacje e-learningowe w zakresie przedmiotu kierunkowego Metody badań materiałów (w części: transmisyjne mikroskopia elektronowa) w kontekście przygotowań do egzaminu dyplomowego (2h)

Konsultant: dr Krystian Prusik
KURS:  Metody badań materiałów 1 -  http://el.us.edu.pl/wiinom/course/view.php?id=161
TEMAT: Konsultacje Kierunek zamawiany MBM
04 marca 2015, godz. 1900 -  2030

 4. Przedmiot: Konsultacje e-learningowe w zakresie przedmiotu kierunkowego Nauka o materiałach w kontekście przygotowań do egzaminu dyplomowego (2h)

Konsultant: dr Maciej Zubko
Komunikator: gg –  1906531
02 marca 2015, godz. 1600 -  1830

 5.    Przedmiot: Konsultacje e-learningowe w zakresie przedmiotu kierunkowego Krystalografia w kontekście przygotowań do egzaminu dyplomowego (3h)

Konsultant: dr inż. Jacek Krawczyk
Komunikator: gg – 50610682
04 marca 2015, godz. 2000 -  2130 
06 marca 2015, godz. 1900 -  1945

 6. Przedmiot: Konsultacje e-learningowe w zakresie przedmiotu kierunkowego Kompozyty oraz Nanomateriały i nanotechnologie w kontekście przygotowań do egzaminu dyplomowego (3h)

Konsultant: mgr Wojciech Gurdziel
Komunikator: gg – 39754288
03 marca 2015, godz. 2030 -  2115 (Kompozyty)
05 marca 2015, godz. 2000 -  2130 (Nanomateriały i nanotechnologie)