Z dniem 9 luty 2015 zostaje otwarty nabór na 3-miesięczne staże realizowane w ramach projektu. Nabór będzie trwał do 13 lutego. Wypełnione zgodnie z Regulaminem organizacji i organizacji odbywania 3-miesięcznych staży"" dokumenty proszę składać w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w godzinach urzędowania (ul. Żytnia 12, pokój 2). Dokumenty przyjmuje pani mgr M. Brysz-Michalska.

"Regulaminu organizacji i odbywania 3-miesięcznych staży" do pobrania tutaj