W związku z uzyskaniem zgody IP na zwiększenie 5 dodatkowych miejsc  3-miesięcznych staży oraz rozszerzeniem grupy uczestników staży o tegorocznych absolwentów kierunku inżynieria materiałowa nastąpiła zmiana "Regulaminu organizacji i odbywania 3-miesięcznych staży" do pobrania tutaj