Konsultacje przypadające na I kwartał 2015 zostały rozdzielone zgodnie z Państwa życzeniem na następujące przedmioty i prowadzących:

  • dr Jacek Krawczyk – Krystalografia (2h), termin: 13 stycznia 2015,godz. 10:00 - 11:30, sala  F/2/04+05
  • prof. UŚ dr hab. Danuta Stróż – Biomateriały (3h), termin: 13 stycznia 2015, godz. 12:00 - 14:15, sala  F/2/04+05
  • prof. dr hab. Józef Lelątko – Nauka o materiałach (5h), termin: 22 stycznia 2015, godz. 9:00 - 11:15 oraz 11:45 - 14:00, F/2/04+05
  • prof. dr hab. Grzegorz Hanczok – Metody badań materiałów (elektryczność, magnetyzm) w (3h), termin: 15 stycznia 2015, godz. 10:00 - 12:15, sala  F/2/04+05
  • dr Krystian Prusik – Metody badań materiałów (mikroskopia elektronowa) (2h), termin: 15 stycznia 2015, godz. 12:30 - 14:00, sala  F/2/04+0

Konsultacje zostaną poprowadzone w formie przygotowania/przypomnienia/podsumowania najważniejszych obszarów wiedzy wymaganych na egzaminie dyplomowym.