Przypominamy wszystkim uczestnikom projektu o wpisach do suplementu do dyplomu. Studenci/studentki, którzy uczestniczyli w zadaniach projektu dających taką możliwość proszeni są o kontakt z Dziekanatem (lub Punktem Obsługi Studenta - Chorzów) i złożenie informacji pisemnej o wpisach w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2014r.