W dniu 20 listopada 2014, w ramach kierunku zamawianego „Inżynier Materiałów – Materiał na Inżyniera. Kształcenie zamawiane na kierunku Inżynieria Materiałowa Uniwersytetu Śląskiego”  odbędzie się wizyta studyjna w firmie Elbit z siedzibą w Czeladzi przy ul. 3-go kwietnia 21.
Zwiedzanie rozpocznie się od godziny 10:00, przy czym uprzejmie prosi się Studentki i Studentów o wcześniejsze, piętnastominutowe (9:45) stawiennictwo przed siedzibą firmy.