W dniu 18 listopada 2014 (godz. 10:00, sala P/0/03) odbędzie się seminarium związane z realizacją projektu kierunku zamawianego:
"Jak przygotować patent". Seminarium poprowadzi Pan mgr Mariusz Grzesiczak - Rzecznik Patentowy.

W dniu 4 listopada 2014 (godz. 10:00, sala P/0/03) odbędzie się seminarium związane z realizacją projektu kierunku zamawianego:
"Jak skutecznie rozpocząć karierę zawodową".

Tematyka obejmie następujące zagadnienia:

  1. Jak aktywnie poszukiwać pracy? (60 minut): poszukiwanie pracy przez internet, korzystanie z „ukrytego rynku pracy”, budowanie własnej marki w internecie – portale społecznościowe
  2. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? (60 minut): pierwsze wrażenie, komunikacja niewerbalna, trudne pytania, negocjacje finansowe.
  3. Jak założyć własną firmę? (75 minut): aspekty prawne i procedura zakładania firmy, co to jest model biznesowy i co należy wziąć pod uwagę zakładając firmę, firmy typu spin-off, spin-out

Seminarium poprowadzi kierownik Biura Karier Pani mgr Agnieszka Dunaj

W związku z niewykorzystaną ilością stypendiów przysługujących na rok akademicki 2014/2015
ogłaszam drugi nabór wniosków stypendialnych. Nabór będzie prowadzony w dniach od 13-17 października 2014r.
Dokumenty proszę składać w Dziekanacie u Pani mg Marty Brysz-Michalskiej (Sosnowiec, Żytnia 12, pokój 2) do dnia 17.10.2014r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą przyjmowane. Osoby, które już raz złożyły formularz zgłoszeniowy do projektu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi załącznikami do regulaminu) nie mają obowiązku ponownego ich składania.

Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania i wypłacania stypendiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach projektu "Inżynier materiałów Materiał na Inżyniera" w roku akademickim 2014/2015 na uczestników projektu przypada 15 stypendiów.
Ta ilość decyzją koordynatora zostaje rozdzielona w następujący sposób:
10 stypendiów - specjalność "Biomateriały";
5 stypendiów - specjalność "Nauka o materiałach"

Z dniem 24.09.2014 rozpoczyna się nabór wniosków stypendialnych dla studentów/studentek kierunku zamawianego. Dokumenty proszę składać w Dziekanacie u Pani mg Marty Brysz-Michalskiej (Sosnowiec, Żytnia 12, pokój 2) do dnia 30.09.2014r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą przyjmowane. Osoby, które już raz złożyły formularz zgłoszeniowy do projektu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi załącznikami do regulaminu) nie mają obowiązku ponownego ich składania.
Wniosek o stypendium do pobrania tutaj.

 

Uwaga!
Wnioski o stypendium z kierunku zamawianego „Inżynier Materiałów-Materiał na Inżyniera” należy złożyć tylko i wyłącznie w dziekanacie w Sosnowcu w dniach 24-30.09.2014r.

 

Regulamin przyznawania stypendium oraz wnioski w formacie MSWord do pobrania tutaj

Zgodnie z regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów dla uczestników projektu kierunku zamawianego Inżynieria materiałowa, w dniu 23.09.2014r została powołana Komisja Konkursowa w składzie:
- dr Krystian Prusik – przewodniczący komisji;
- prof. dr hab. Józef Lelątko – przedstawiciel nauczycieli akademickich;
- inż. Jarosław Józefowicz - przedstawiciel studentów;
- mgr Marta Brysz-Michalska – sekretarz komisji.

Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania i wypłacania stypendiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach projektu "Inżynier materiałów Materiał na Inżyniera" w roku akademickim 2014/2015 na uczestników projektu przypada 15 stypendiów.
Ta ilość decyzją koordynatora zostaje rozdzielona w następujący sposób:
10 stypendiów - specjalność "Biomateriały";
5 stypendiów - specjalność "Nauka o materiałach"